Jubilejní blahopřání seniorům

Vydáno dne 15.03.2016 v rubrice Informace z úřadu.

Vážení spoluobčané,

je dlouholetou tradicí, pro občany s trvalým pobytem na území městské části Brno-Ivanovice, jubilejní blahopřání seniorům formou osobní návštěvy paní starostky a pana místostarosty. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, již ale nemůžeme nahlížet do evidence obyvatel, ani bez předchozího písemného souhlasu zveřejňovat údaje o jubileu v Ivanovickém zpravodaji.

Vedení MČ má však velký zájem pokračovat v této tradici blahopřání a proto žádá o aktivní přístup ze strany oslavenců, jejich příbuzných či sousedů. Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkávání a zveřejňování při příležitosti jejich jubilea, stačí pouze, aby vyplnili příslušný tiskopis.

Z těchto důvodů se obracíme na všechny seniory, kteří dovrší v aktuálním roce 80, 85, 90 a více let s prosbou, pokud mají zájem o uveřejnění jména, příjmení a dosaženého věku v Ivanovickém zpravodaji, aby vyplnili formulář a svým podpisem potvrdili souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas s využitím údajů dává jubilant jen jednou a platí pro všechna další životní jubilea. Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Ivanovice nebo na internetových stránkách www.ivanovice.brno. cz.

Městská část Brno-Ivanovice vyjadřuje politování nad tím, že k projevení úcty občanům, musí volit tuto cestu a zároveň se těší na všechny občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání a uveřejnění informací v Ivanovickém zpravodaji při příležitosti jejich jubilea.

Formulář je k dispozici v příloze

Patička pro tisk

Dne 21.01.2019 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://mcivanovice.cz

email: info@ivanovice.brno.cz