Vítání dětí

Vydáno dne 15.03.2016 v rubrice Informace z úřadu.

Vážení rodiče,

rádi bychom vás upozornili na změnu v organizaci slavnostního obřadu „Vítání dětí". Vítání je určeno pro narozené děti s trvalým pobytem v Brně-Ivanovicích. Z důvodu změny zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů není možné automaticky zvát narozené děti a jejich rodiče na vítání dětí. Proto tímto žádáme rodiče nově narozených miminek, kteří mají zájem zúčastnit se tohoto slavnostního obřadu, aby Úřadu městské části Brno-Ivanovice zaslali přihlášku (dotazník). Formulář je k vyzvednutí na ÚMČ nebo ke stažení na www.ivanovice.brno.cz.

Každý zájemce bude kontaktován se sdělením přesného termínu konání.

Nové podmínky pro účast na „ VÍTÁNÍ DĚTÍ"

 • dotazník (souhlas) na „Vítání dětí" je možné podat do věku 6 měsíců dítěte

 • dítě je přihlášeno k trvalému pobytu v Brně-Ivanovicích (místem trvalého pobytu v době narození je místo trvalého pobytu matky, pokud není cizinka)

 • pokud rodiče dítě přihlásí k trvalému pobytu v Brně-Ivanovicích v průběhu roku, bude jejich dítě zahrnuto do seznamu jen v případě, že není starší 6 měsíců a rodiče projeví zájem o vítání (vyplní dotazník)

 • v případě, že se dítě nedostaví, věcné dary připravené pro dítě budou dodatečně rodičům předány pouze:

  - pokud rodiče doloží onemocnění v termínu konání vítání a osobně se dostaví na ÚMČ k převzetí věcného daru nejpozději do 1 měsíce

  - pokud rodiče omluví včas účast dítěte na vítání z vážných rodinných důvodů a osobně se dostaví na ÚMČ k převzetí věcného daru nejpozději do 1 měsíce

 • rodiče mohou z vážných důvodů požádat o přesunutí na další termín konání (pouze však 1x)


  Formulář k dispozici v příloze

Patička pro tisk

Dne 15.12.2018 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://mcivanovice.cz

email: info@ivanovice.brno.cz