Místní poplatek ze psů

Vydáno dne 01.01.2018 v rubrice Informace z úřadu.

Poplatek ze psů

Jako každoročně je 31. březen termínem pro uhrazení poplatku ze psů. Poplatek ze psů je možno hradit v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Brno-Ivanovice nebo převodem na bankovní účet městské části č. 9005-20322621/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo známky vašeho psa a do poznámky vaše příjmení, případně adresu pro snazší identifikaci platby.Poplatek ze psů hradí držitel psa, tedy fyzická nebo právnická osoba, dle adresy trvalého pobytu nebo sídla na území Městské části Brno-Ivanovice. Poplatek se hradí za psy starší 3 měsíců.Sazba poplatku je 300,- Kč za jednoho psa. Poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu platí poplatek ve výši 100,- Kč za rok. Prokáže-li držitel psa jeho získání převzetím z útulku, bude od poplatku osvobozen na dobu jednoho roku od data převzetí psa z útulku.Pokud změníte trvalý pobyt či sídlo mimo území městské části nebo dojde k uhynutí psa, nahlaste tuto skutečnost na Úřadu městské části Brno-Ivanovice.

Patička pro tisk

Dne 21.01.2019 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://mcivanovice.cz

email: info@ivanovice.brno.cz