Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Vydáno dne 01.01.2018 v rubrice Stavební úřad.

Patička pro tisk

Dne 21.01.2019 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://mcivanovice.cz

email: info@ivanovice.brno.cz