Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Oznámení změny v užívání stavby

Ohlášení odstranění

Společné oznámení záměru

Žádost o povolení umístění reklamního zařízení

Žádost o vyhrazené parkovací stání

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

Žádost o povolení uzavírky

Žádost o připojení nemovitosti k místní komunikaci, sjezd

Žádost o povolení kácení dřevin

Další listy: -1- =2= -3-

Patička pro tisk

Dne 21.01.2019 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://mcivanovice.cz

email: info@ivanovice.brno.cz