Vyhláška č. 431/2012

Vyhláška č.62/2013

Vyhláška č.63/2013

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o potvrzení existence stavby postavené před rokem 1976/ o neexistenci stavby

Správní poplatky od roku 2013

Žádost o evidenci zemědělského podnikatele FO

Žádost o evidenci zemědělského podnikatele PO

Žádost o vyřazení z evidence zemědělských podnikatelů FO

Žádost o vyřazení z evidence zemědělských podnikatelů PO

Další listy: -1- -2- =3=

Patička pro tisk

Dne 21.01.2019 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://mcivanovice.cz

email: info@ivanovice.brno.cz