Prohlášení o přístupnosti

Vlastnosti

Tento web, vzhledem ke svému tématu, se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 1.0.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Texty

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, nebo přes nabídku Soubor - Tisk).

Klávesové zkratky

Na těchto stránkách nejsou definovány žádné klávesové zkratky. Důvodem je relativní nemožnost definovat a logicky uspořádat klávesové zkratky tak, aby nedocházelo k jejich kolizím se standardními klávesovými zkratkami, které jsou definovány v prohlížečích. Tuto případnou kolizi považuje autor za větší prohřešek proti pravidlům přístupnosti a použitelnosti, než vlastní nedefinování klávesových zkratek.

Nezávislost na vstupním a výstupním zařízení

Ovládání zveřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.

Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Ať už se jedná o alternativní internetový prohlížeč, textový prohlížeč, PDA, chytrý telefon a nebo hlasovou čtečku.

Kontakt

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu, kontaktujte správce stránek.

Prohlášení o legálnosti

Tyto stránky nevyužívají žádný programový kód, který by byl v rozporu s komerčními, nebo nekomerčními licencemi, pod kterými by takový programový kód byl vydaný. Veškerý použitý kód je dílem autora stránek, s následujícími výjimkami:

XStandard Lite
je freeware WYSIWYG editor integrovatelný do webových stránek. Je zdarma pro všechny komerční, i nekomerční aplikace.
Domovská stránka programu XStandard Lite

Lightbox2
je JavaScriptová obrázková galerie licencovaná Creative Commons Attribution 2.5 License.
Domovská stránka projektu Lightbox2

PHPMailer Class
je PHP třída sloužící k posílání e-mailů, licencovaná pod GNU LGPL. Pro použití na těchto stránkách byly v třídě PHPMailer učiněny změny, proto je upravená verze, v souladu s licencí, k dispozici ke stažení z těchto stránek.
Domovská stránka PHPMailer | Upravená verze PHPMailer | Text licence GNU LGPL

Patička pro tisk

Dne 21.01.2019 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://mcivanovice.cz

email: info@ivanovice.brno.cz