Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 19.02.2019
Název Vyvěšeno Svěšeno
Územní plán
Návrh změny ÚPMB-Jaselské kasárny 7.1.2019 22.2.2019
Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 4.2.2019 20.2.2019
Záměry
Záměr SMB R8/012 8.2.2019 24.2.2019
Veřejné vyhlášky
Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Atriová, Brno 8.2.2019 11.3.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 18.2.2019 6.3.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Mácova, Hatě 12.2.2019 28.2.2019
Obecně závazné vyhlášky
OZV č. 2/2019 13.2.2019 1.3.2019
OZVČ č.3/2019 13.2.2019 1.3.2019
NAŘÍZENÍ č.1/2019 5.2.2019 21.2.2019
Výroční zprávy
Zpráva o činnosti MČ v oblasti poskytování informací - rok 2018 5.2.2019 28.2.2020
Zpráva o činnosti MČ v oblasti poskytování informací za rok 2017 10.1.2018 10.1.2020
Výroční zpráva o činnosti MMB - poskytování informací za rok 2016 23.2.2017 1.3.2019
Rozpočet a hospodaření
Závěrečný účet za rok 2016 - schválený ZMČ 1.7.2017 30.6.2020
oznámení o zveřejnění dokumentů 6.2.2019 31.1.2020
Schválený rozpočet MČ na rok 2019 20.12.2018 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu MČ 21.9.2018 30.9.2019
Závěrečný účet za rok 2017 - schválen ZMČ 28.6.2018 30.6.2019
MŠ Hatě
schválený střednědobý výhled rozp. MŠ Hatě 19 na období 2020-2022 27.12.2018 31.12.2019
schválený rozpočet MŠ Hatě 19, p.o. na rok 2019 27.12.2018 31.12.2019
Informace
Informační povinnosti GDPR 24.5.2018 31.12.2023
Informace podle zák. 106/1999 Sb. 26.11.2018 25.11.2019
poskytnutí informace dle z.106/1999 Sb. 12.6.2018 11.6.2019
poskytnutí informace dle z.106/1999 Sb. 3.4.2018 2.4.2019
poskytnutí informace dle z.106/1999 Sb. 3.4.2018 2.4.2019
informace o konání II. zasedání ZMČ 8.2.2019 20.2.2019
Oznámení
oznámení o přerušení dodávky el.energie 31.1.2019 7.3.2019

RSS Odběr RSSVyhledávání na úřední desce