Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 19.02.2019
Název Vyvěšeno Svěšeno
Územní plán
Návrh změny ÚPMB-Jaselské kasárny 7.1.2019 22.2.2019
Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 4.2.2019 20.2.2019
Záměry
Záměr SMB R8/012 8.2.2019 24.2.2019
Veřejné vyhlášky
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Mácova, Hatě 12.2.2019 28.2.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 18.2.2019 6.3.2019
Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Atriová, Brno 8.2.2019 11.3.2019
Obecně závazné vyhlášky
OZVČ č.3/2019 13.2.2019 1.3.2019
OZV č. 2/2019 13.2.2019 1.3.2019
NAŘÍZENÍ č.1/2019 5.2.2019 21.2.2019
Výroční zprávy
Zpráva o činnosti MČ v oblasti poskytování informací za rok 2017 10.1.2018 10.1.2020
Zpráva o činnosti MČ v oblasti poskytování informací - rok 2018 5.2.2019 28.2.2020
Výroční zpráva o činnosti MMB - poskytování informací za rok 2016 23.2.2017 1.3.2019
Rozpočet a hospodaření
Závěrečný účet za rok 2017 - schválen ZMČ 28.6.2018 30.6.2019
Závěrečný účet za rok 2016 - schválený ZMČ 1.7.2017 30.6.2020
Střednědobý výhled rozpočtu MČ 21.9.2018 30.9.2019
Schválený rozpočet MČ na rok 2019 20.12.2018 31.12.2019
oznámení o zveřejnění dokumentů 6.2.2019 31.1.2020
MŠ Hatě
schválený střednědobý výhled rozp. MŠ Hatě 19 na období 2020-2022 27.12.2018 31.12.2019
schválený rozpočet MŠ Hatě 19, p.o. na rok 2019 27.12.2018 31.12.2019
Informace
poskytnutí informace dle z.106/1999 Sb. 12.6.2018 11.6.2019
poskytnutí informace dle z.106/1999 Sb. 3.4.2018 2.4.2019
poskytnutí informace dle z.106/1999 Sb. 3.4.2018 2.4.2019
Informační povinnosti GDPR 24.5.2018 31.12.2023
Informace podle zák. 106/1999 Sb. 26.11.2018 25.11.2019
informace o konání II. zasedání ZMČ 8.2.2019 20.2.2019
Oznámení
oznámení o přerušení dodávky el.energie 31.1.2019 7.3.2019

RSS Odběr RSSVyhledávání na úřední desce