Aktuality

KANALIZACE III. ETAPA - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA ULICE HATĚ

14. 12. 2018

Vážení občané,

dne 01.11.2018 začala výstavba III. etapy kanalizace v Brně-Ivanovicích, v ul. Hatě. Z důvodu četných dotazů Vás informujeme o skutečnosti, že stavba bude probíhat při částečné uzavírce ul. Hatě, průjezd všem občanům a majitelům nemovitostem a do mateřské školy bude umožněn. V období 01.11.2018 - 31.1.2019 bude částečně uzavřena ul. Hatě v úseku od ul. Zatloukalova po mateřskou školu, příští rok cca od 1.2. do 30.4. bude úplně uzavřen úsek od mateřské školy po ul. Na Rybízárně (nová ul. za mateřskou školou), objízdná trasa je předběžně stanovená po provizorní panelové cestě přes ul. Na Rybízárně a areál pod mateřskou školou. Opět je podmínkou silničního úřadu v Brně-Ivanovicích zachování příjezdu občanům a majitelům nemovitostí!

V případě problémů při průjezdu stavbou kontaktujte prosím odpovědného pracovníka Inženýrských staveb, spol. s r.o. Bohuslava Hlaváčka, tel. 602 565 913.

Přikládáme situaci uzavírky s povoleným dopravním značením, která bude probíhat ve 2 etapách popsaných výše (rubrika Informace z úřadu)

Děkujeme za pochopení.