Kalendář akcí

Představení vítězného návrhu architektonické soutěže

01. 04. 2019

VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ VÍTĚZNÉHO NÁVRHU ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE „OBECNÍ AREÁL BRNO-IVANOVICE“ se uskuteční za účastí autorů dne 1. dubna 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Ivanovice

Architektonickou soutěž vyhlásila Městská část Brno-Ivanovice v loňském roce, soutěžní podmínky byly shledány regulérními Českou komorou architektů 28.03.2018. Porota složená ze zástupců městské části a odborníků vybírala ze 13 návrhů. U vítězného návrhu ocenila porota především architektonickou kvalitu, návrh vytváří nový reprezentativní prostor Ivanovic jako kulturního, společenského i sportovního centra městské části. Funkčním řešením potřeb zadavatele umožňuje různé scénáře využití: konání trhů, hodů - kulturních a společenských akcí, které mají v Městské části Brno-Ivanovice mnohaletou tradici. Dle závěru poroty návrh pracuje citlivě se stávající zelení, kterou vhodně doplňuje, a neomezuje současné hrací prvky hřiště pro děti, naopak je nápaditým způsobem přemisťuje a nenásilně začleňuje nová parkovací místa. Architektonické řešení kompozičně koresponduje se stávajícími dominantami - budovou radnice a zvoničkou v sousedství a odkazuje na charakteristickou zástavbu Ivanovic.

 

ikona PANELY_návrh č.10 (PDF 31.35 MB)