Telefonní seznam

Pavla Jinková

Úsek:
Stavební úřad

Telefon:
541 226 697

Mobil:
736 536 733

E-mail:
stavebniurad@ivanovice.brno.cz