Telefonní seznam

Jana Maršálová

Úsek:
Stavební úřad

Telefon:
541 226 695

E-mail:
stavebniurad@ivanovice.brno.cz