Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 13.06.2021
Název Vyvěšeno Svěšeno
Výběrová řízení
Výběrové řízení vedoucí Odboru stavebního úřadu 7.6.2021 25.6.2021
Výběrové řízení Organizační referent/referentka 8.6.2021 23.6.2021
Výběrové řízení na pozici referent Odboru vnitřních věcí na dobu určitou 4.6.2021 24.6.2021
Výběrové řízení na obsazení funkčního místa Sociální pracovník/pracovnice OSPOD 25.5.2021 15.6.2021
Výběrové řízení na obsazení funkčního místa právník přestupkového oddělení 25.5.2021 25.6.2021
Výběrové řízení - Samostatný referent/ka stavebního úřadu 9.6.2021 20.6.2021
Záměry
Záměry R8/154 10.6.2021 26.6.2021
Záměry R8/153 3.6.2021 19.6.2021
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška, rozhodnutí, společné povolení 4.6.2021 20.6.2021
Veřejná vyhláška, Oznámení zahájení řízení 2.6.2021 18.6.2021
Rozhodnutí o prominutí poplatku za zábor veř. prostranství z moci úřední 28.5.2021 14.6.2021
Rozpočet a hospodaření
Závěrečný účet za rok 2019 1.7.2020 30.6.2021
Střednědobý výhled rozpočtu MČ 2022-2026 14.9.2020 30.9.2021
Rozpočet MČ Brno-Ivanovice na rok 2021 17.12.2020 31.12.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů 20.1.2021 28.2.2022
Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Ivanovice za rok 2020 17.5.2021 16.6.2021
MŠ Hatě
Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Hatě za rok 2019 10.7.2020 30.6.2021
Informace
Informační povinnosti GDPR 24.5.2018 31.12.2023
Oznámení
Oznámení o přerušení dodávky eletkrické energie 1.6.2021 25.6.2021
Zasedání zastupitelstva
Informace o konání XVII. zasedání ZMČ Brno-Ivanovice 9.6.2021 16.6.2021
Informace dle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 8.2.2020 2.3.2022
Výroční zpráva činnosti ÚMČ Brno-Ivanovice o poskytování informací za rok 2020 8.1.2021 28.2.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 12.4.2021 11.4.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 14.5.2021 13.5.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 23.12.2020 23.12.2021
Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb. 5.4.2021 4.4.2022
Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb. 11.3.2021 10.3.2022
Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb. 5.3.2021 4.3.2022
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 23.6.2020 22.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 25.6.2020 24.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 10.7.2020 9.7.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1.2.2021 31.1.2022

RSS Odběr RSSVyhledávání na úřední desce