Vítejte na stránkách městské části Brno - Ivanovice

LISTOPADOVÉ AKCE

- neděle 11. listopadu 2018 od 17,30 hod - Malé stínové divadlo a následně lampionový průvod (více v letáčku v rubrice Akce v Ivanovicích

KANALIZACE III. ETAPA - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA ULICE HATĚ

Vážení občané,

dne 01.11.2018 začala výstavba III. etapy kanalizace v Brně-Ivanovicích, v ul. Hatě. Z důvodu četných dotazů Vás informujeme o skutečnosti, že stavba bude probíhat při částečné uzavírce ul. Hatě, průjezd všem občanům a majitelům nemovitostem a do mateřské školy bude umožněn. V období 01.11.2018 - 31.1.2019 bude částečně uzavřena ul. Hatě v úseku od ul. Zatloukalova po mateřskou školu, příští rok cca od 1.2. do 30.4. bude úplně uzavřen úsek od mateřské školy po ul. Na Rybízárně (nová ul. za mateřskou školou), objízdná trasa je předběžně stanovená po provizorní panelové cestě přes ul. Na Rybízárně a areál pod mateřskou školou. Opět je podmínkou silničního úřadu v Brně-Ivanovicích zachování příjezdu občanům a majitelům nemovitostí!

V případě problémů při průjezdu stavbou kontaktujte prosím odpovědného pracovníka Inženýrských staveb, spol. s r.o. Bohuslava Hlaváčka, tel. 602 565 913.

Přikládáme situaci uzavírky s povoleným dopravním značením, která bude probíhat ve 2 etapách popsaných výše (rubrika Informace z úřadu)

Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ POBOČKY KJM

VE DNECH 12.11. 2018 - 20. 11. 2018 BUDE POBOČKA KJM V BRNĚ - IVANOVICÍCH UZAVŘENA.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V LETÁČKU V RUBRICE INFORMACE Z ÚŘADU.


POŠTA PARTNER v Ivanovicích

Vážení občané, ode dne 3.4.2018 od 13 hodin je otevřena

nová provozovna pošty Partner na Úřadě městské části Brno-Ivanovice.

Otevírací doba a další informace jsou uvedeny v rubrice Informace z úřadu.

Patička pro tisk

Dne 15.11.2018 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://mcivanovice.cz

email: info@ivanovice.brno.cz