Rozcestník

Obsah

Aktuality

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření v domácnostech na celém území ČR. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. 

S dotazy se občané mohou obracet na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření v Jihomoravském kraji - Mgr. Michaelu Kolářovou, tel. 542 528 233, mobil 731 439 303.

23. února 2023

Kalendář nejbližších akcí

    Potřebuji vyřídit ...

    Čas poslední aktualizace 30.11.2023 - 10:27
    Oficiální stránky Brno-Ivanovice © 2018 | Hlavní foto: Kirk [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons
    Vyrobeno v Origine

    Nahoru