Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 23.09.2020
Název Vyvěšeno Svěšeno
Volby
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva JMK a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 16.9.2020 4.10.2020
Informace pro občany ke způsobu hlasování 4.9.2020 11.10.2020
Žádost o vydání voličského průkazu - krajské volby 4.9.2020 30.9.2020
Žádost o vydání voličského průkazu - senátní volby 4.9.2020 30.9.2020
POzvánka na první zasedání okrskových volebních komisí 3.9.2020 10.10.2020
Jmenování zapisovatelů OVK 19.8.2020 2.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 18.8.2020 2.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů OVK 31.7.2020 2.10.2020
Územní plán
Veřejná vyhláška -projednání návrhu změny ÚPmB B14/19-CM 18.9.2020 29.10.2020
Výběrová řízení
Výběrové řízení - tajemník ÚMČ Brno-Ivanovice 16.9.2020 2.10.2020
Záměry
Záměry statutárního města Brna R8/104 17.9.2020 3.10.2020
Dražební vyhlášky
Rozpočtové opatření 6/2020 14.9.2020 31.12.2020
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby 14.9.2020 30.9.2020
Veřejná vyhláška, přechodná úprava provozu U Křížku 9.9.2020 25.9.2020
Rozpočet a hospodaření
Výzva k předkládání žádostí o dotace na rok 2021 15.9.2020 31.10.2020
Střednědobý výhled rozpočtu MČ 2022-2026 14.9.2020 30.9.2021
Závěrečný účet za rok 2019 1.7.2020 30.6.2021
Rozpočtové opatření 4/2020 12.6.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření 5/2020 12.6.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření 3/2020 5.5.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření 2/2020 5.3.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření 1/2020 21.2.2020 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů 10.1.2020 31.1.2021
Schválený rozpočet MČ na rok 2020 17.12.2019 31.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu MČ 10.10.2019 30.9.2020
MŠ Hatě
Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Hatě za rok 2019 10.7.2020 30.6.2021
schválený rozpočet MŠ Hatě 19, p.o. na rok 2020 17.12.2019 31.12.2020
schválený střednědobý výhled rozp. MŠ Hatě 19 na období 2021-2023 17.12.2019 31.12.2020
Informace
Informační povinnosti GDPR 24.5.2018 31.12.2023
Oznámení
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 16.9.2020 24.10.2020
Informace dle zákona 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 10.7.2020 9.7.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 25.6.2020 24.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 23.6.2020 22.6.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 11.6.2020 10.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 3.6.2020 2.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 26.5.2020 25.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 15.5.2020 14.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 15.5.2020 14.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 15.5.2020 14.5.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 11.5.2020 10.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 14.4.2020 13.4.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 27.3.2020 26.3.2021
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb 23.3.2020 22.3.2021
Informace dle zákona č. 106//1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 17.3.2020 16.3.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb 8.3.2020 7.3.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 3.3.2020 2.3.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 8.2.2020 7.2.2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 8.2.2020 2.3.2022
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 13.11.2019 12.11.2020
Nařízení
Nařízení č. 25/2020 17.9.2020 3.10.2020
Nařízení Úřadu městské části města Brna, Brno-Ivanovice 28.4.2020 31.12.2020

RSS Odběr RSSVyhledávání na úřední desce