Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 13.07.2020
Název Vyvěšeno Svěšeno
Územní plán
Veřejné projednání (II.) návrhu změny ÚPmB B3/15-CM 25.5.2020 15.7.2020
Záměry
Záměry R8/094 2.7.2020 18.7.2020
Veřejné vyhlášky
Oznámení o zpětvzetí odvolání a sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí 9.7.2020 27.7.2020
Veřejná vyhláška, rekonstrukce vodovodu KOUTY II,III 8.7.2020 23.7.2020
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ochranná pásma letiště Medlánky 7.7.2020 23.7.2020
VEřejná vyhláška, Oznámení záměru, rozšíření komunikace pro McDONALD´S, změna dopravního značení 17.6.2020 18.7.2020
Veřejná vyhláška, Návrhu změny Územního plánu města Brna MČ Brno - sever 15.6.2020 28.7.2020
Veřejná vyhláška, veřejné projednání Návrhu Změn Územního plánu města Brna 2020 15.6.2020 27.7.2020
Rozpočet a hospodaření
Rozpočtové opatření 4/2020 12.6.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření 5/2020 12.6.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření 3/2020 5.5.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření 2/2020 5.3.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření 1/2020 21.2.2020 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů 10.1.2020 31.1.2021
Schválený rozpočet MČ na rok 2020 17.12.2019 31.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu MČ 10.10.2019 30.9.2020
MŠ Hatě
Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Hatě za rok 2019 10.7.2020 30.6.2021
schválený rozpočet MŠ Hatě 19, p.o. na rok 2020 17.12.2019 31.12.2020
schválený střednědobý výhled rozp. MŠ Hatě 19 na období 2021-2023 17.12.2019 31.12.2020
Informace
Informační povinnosti GDPR 24.5.2018 31.12.2023
Oznámení
EON Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.6.2020 2.8.2020
Nabídkové řízení
Nabídkové řízení na prodej části pozemku k.ú.Bystrc 3.7.2020 11.9.2020
Informace dle zákona 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 10.7.2020 9.7.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 25.6.2020 24.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 23.6.2020 22.6.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 11.6.2020 10.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 3.6.2020 2.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 26.5.2020 25.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 15.5.2020 14.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 15.5.2020 14.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 15.5.2020 14.5.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 11.5.2020 10.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 14.4.2020 13.4.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 27.3.2020 26.3.2021
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb 23.3.2020 22.3.2021
Informace dle zákona č. 106//1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 17.3.2020 16.3.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb 8.3.2020 7.3.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 3.3.2020 2.3.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 8.2.2020 7.2.2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 8.2.2020 2.3.2022
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 13.11.2019 12.11.2020
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 12.9.2019 11.9.2020
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 19.8.2019 18.8.2020
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 19.7.2019 18.7.2020
Nařízení
Nařízení Úřadu městské části města Brna, Brno-Ivanovice 28.4.2020 31.12.2020
Mimořádné opatření
Zrušení mimořádného opatřeni 30.6.2020 16.7.2020

RSS Odběr RSSVyhledávání na úřední desce