Termíny zasedání

Vždy od 17 h.

22.2.2020

8.4.2020 - zasedání nebude svoláno u důvodů krizových opatření přijatých vládou ČR, náhradní termín bude zveřejněn po ukončení opatření v souladu s právními předpisy 

17.6.2020

9.9.2020

4.11.2020

16.12.2020