Rybářský lístek

ikona Životní situace - rybářský lístek (PDF 112.47 kB)

 

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Úřad městské části Brno-Ivanovice vydává rybářské lístky občanům, kteří mají na území městské části Brno-Ivanovice trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v městské části Brno-Ivanovice. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí. Pro ověření údajů v žádosti předloží žadatel občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let čestné prohlášení zákonného zástupce o místě trvalého pobytu žadatele.

K žádosti pro získání prvního rybářské lístku je nutné přiložit:

  • osvědčení o získané kvalifikaci, vydané právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku,
  • doklad o zaplacení správního poplatku.

K žádosti pro získání dalšího rybářské lístku je nutné přiložit:

  • dříve vydaný rybářský lístek popř. jiný doklad, osvědčující, že žadatel již držitelem rybářského lístku byl,
  • doklad o zaplacení správního poplatku.

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Ivanovic nebo ke stažení na www.mcivanovice.cz:

ikona Žádost-o-vydání-rybářského-lístku (PDF 413.45 kB)

Správní poplatek za vydání rybářského lístku

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

30 dní – 200 Kč

1 rok – 100 Kč (pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč)

3 roky – 200 Kč (pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč)

10 let – 500 Kč (pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč)

na dobu neurčitou 1 000 Kč (pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 500 Kč)

V případě znehodnocení či ztráty je nutno požádat o vydání nového rybářského lístku. Duplikát vydat nelze. Poplatek se platí v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Ivanovice, Mácova 37/3, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.