Aktuality

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

23. 02. 2023

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření v domácnostech na celém území ČR. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. 

S dotazy se občané mohou obracet na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření v Jihomoravském kraji - Mgr. Michaelu Kolářovou, tel. 542 528 233, mobil 731 439 303.