Telefonní seznam

Eva Chaloupková

Úsek:
Tajemnice, agenda přestupků

Telefon:
541 226 695

Mobil:
736 536 730

E-mail:
tajemnik@ivanovice.brno.cz