Telefonní seznam

Michaela Talpová

Úsek:
Stavební úřad

Telefon:
541 226 697

E-mail:
stavebniurad1@ivanovice.brno.cz