Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 15.04.2021
Název Vyvěšeno Svěšeno
Informace o konání XVI. zasedání ZMČ Brno-Ivanovice 14.4.2021 21.4.2021
Výběrové řízení na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice REFERENT sociální péče 13.4.2021 30.4.2021
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek. 13.4.2021 29.4.2021
Dražební vyhláška 13.4.2021 17.5.2021
Výběrové řízení na pozici INVESTIČNÍ REFERENT 9.4.2021 25.4.2021
Oznámení o zahájení řízení - změna stavby před dokončením 9.4.2021 25.4.2021
Oznámení o zahájení společného řízení - SO 10 - SO 13, ul. Milonická 7.4.2021 23.4.2021
Veřejná vyhláška, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,výjezd ze stavby ul.Milonická na ul. Černohorská 6.4.2021 22.4.2021
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 6.4.2021 23.4.2021
Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb. 5.4.2021 4.4.2022
Záměry statutárního města Brna R8/140 1.4.2021 17.4.2021
Veřejná vyhláška, Územní rozhodnutí D-Oil 31.3.2021 16.4.2021
Veřejná vyhláška, Zahájení společného územního a stavebního řízení bez jednání 31.3.2021 16.4.2021
výběrové řízení , investiční referent 30.3.2021 16.4.2021
Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb. 11.3.2021 10.3.2022
Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb. 5.3.2021 4.3.2022
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1.2.2021 31.1.2022
Mimořádné veterinární opatření 26.1.2021 26.4.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů 20.1.2021 28.2.2022
Výroční zpráva činnosti ÚMČ Brno-Ivanovice o poskytování informací za rok 2020 8.1.2021 28.2.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 23.12.2020 23.12.2021
Rozpočet MČ Brno-Ivanovice na rok 2021 17.12.2020 31.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu MČ 2022-2026 14.9.2020 30.9.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 10.7.2020 9.7.2021
Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Hatě za rok 2019 10.7.2020 30.6.2021
Závěrečný účet za rok 2019 1.7.2020 30.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 25.6.2020 24.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 23.6.2020 22.6.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 11.6.2020 10.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 3.6.2020 2.6.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 26.5.2020 25.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 15.5.2020 14.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 15.5.2020 14.5.2021
Poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 15.5.2020 14.5.2021
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 11.5.2020 10.5.2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 8.2.2020 2.3.2022
Informační povinnosti GDPR 24.5.2018 31.12.2023

RSS Odběr RSSVyhledávání na úřední desce