Zápisy a usnesení ZMČ 2023

Zápisy a usnesení ZMČ 2023

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ivanovice (PDF 4.39 MB)